Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu


Pre-Intermedaiate (Yellow) Seviyesi  Kur Puan Tablosu açıklaması aşağıdaki gibidir.

*Kur başarı puanı 65 ve üstü olan YEŞİL renkle gösterilen grup bir üst kura devam eder.

*Kur başarı puanı 50 ile 64 arası olan devam şartını yerine getirmiş olan SARI renk ile gösterilen grup sonraki modül başlangıcı ilk Pazartesi günü saat 09:15’te uygulanacak olan MAKE-UP sınavına girer ve 65 ve üzeri puan alırsa “sertifikasız” bir üst kura geçer.

*Kur başarı puanı 65’in altında olan aynı kuru iki kez tekrar etmiş ve devam şartını yerine getirmiş MAVİ renkle gösterilen grup “sertifikasız” olarak bir üst kura geçer.

*Kur başarı puanı 65’in altında kalarak başarısız olan ve/veya devamsız olan KIRMIZI renkle gösterilen grup aynı kuru tekrar eder.

*Kur başarı puanı 65 ve üzeri puan olup devam şartını yerine getirmemiş öğrenciler “sertifikasız” olarak bir üst kura geçer.


Pre-Intermedaite (Yellow) Level Kur Başarı sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı